Gorgeous Diamonds @ Beautiful Prices!
Diamond Khanda Pendant

Diamond Khanda Pendant

Regular price $599.00 $299.00 Sale

Sparkling diamonds set in a gold Khanda